Ouderbijdrage

 

Wat herinnert u zich van uw schooltijd? De kans is groot dat u zich weinig van de alledaagse dingen herinnert, maar dat de hoogtepunten in uw geheugen zijn gegrift. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, sportdagen, musical en de Kinderboekenweek. De Ouderraad maakt het jaarlijks mogelijk dat deze activiteiten worden georganiseerd. Deze activiteiten behoren niet tot de officiële taken van de school en daarom zijn deze activiteiten alleen mogelijk met uw financiële steun in de vorm van de jaarlijkse ouderbijdrage. Uw bijdrage maakt de onvergetelijke hoogtepunten mogelijk. 
 
Hoeveel bedraagt de ouderbijdrage?
De hoogte van de ouderbijdrage voor 2018-2019 is €32,50 per kind.

Jaarlijks wordt door de MR in samenspraak met de OR de hoogte van het bedrag en de begroting vastgesteld.  U ontvangt hiervoor in het begin van het schooljaar een brief via Social Schools.


Mochten uw kind(eren) tijdens het lopende schooljaar starten dan hanteren we de rekenmethode van €3,25 per maand. Uw moet dus rekenen vanaf de maand waarin uw kind(eren) op school komen tot de zomervakantie.

Ook int de OR de kosten voor het schoolreisje. Dit is een verplichte bijdrage van €10 voor de groepen 1/2 en €25 voor de groepen 3 t/m 7.
Voor het schoolkamp van groep 8 worden de kosten door de school geind.

Wij verzoeken u de ouderbijdrage over te maken op:

Rekeningnummer:  NL50ABNA0 62 02 67 518 t.n.v. Stichting Spaarnesant. Onder vermelding van ouderbijdrage.
En van voor- en achternaam & de groep van uw kind(eren).

Indien er vragen zijn of wanneer u liever in termijnen betaalt, neem dan gerust contact op met de penningmeester van de OR: or.peppelaer@obsdepeppelaer.nl

 
 

Agenda

vrijdag 19 april 2019
Paas/ meivakantie t/m 5 mei.

Nieuws

maandag 8 april 2019
Vakantierooster 2019-2020

lees meer
dinsdag 8 jan 2019
Informatie en rondleiding school
Elke maand hebben we een rondleiding
lees meer
donderdag 1 nov 2018
Social Schools

lees meer