Ouderraad De Peppelaer

 
De samenstelling van de OR iin 2018-2019 is grotendeels nieuw. 

groep 1/2: Marc den Hertog, vader van Noor (groep 5b) en Otto (groep 2b)
groep 1/2: Floris van Lieshout, vader van Mijs (groep 4b) en Isolde (groep 2a)
groep 3:    Michiel Beelen, vader van Fiene (groep 3a)
groep 4:    Annelies Westers, moeder van Karlijn (groep 4b)
groep 5:    Elanor Tromp, moeder van Joël (groep 5b) en Loïs (groep 2d)
groep 6:    Alberto Sodeike, vader van Boas (groep 6a)
groep 7:    Anneke Verhagen, moeder van Daaf (groep 7b) en Mette (groep 3a)
groep 8:    Machteld Cossee, moeder van Jens (groep 8a) en Stiene (groep 5b)

Voorzitter: Floris van Lieshout  (florislieshout@gmail.com) 
Penningmeester: Machteld Cossee (machteldcossee@hotmail.com)

Anneke Verhagen is het aanspreekpunt voor eventuele allergieën (annekeverhagen@gmail.com). 
Daarnaast wordt de school in de OR vertegenwoordigd door Dagmar Jeurissen (adjunct-directeur) en Monique Tanis (leerkracht groep 1/2B).

De taak van de OR is met name het organiseren en invullen van de jaarfeesten en jaarfestijnen. Dat zijn Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en de Koningsspelen/sportdag. Dat betekent: zonder OR, geen feest, mandarijntjes, sintcadeautjes, kerstversiering, glühwein of springkussen op school!
Daarnaast werkt de OR samen met de Medezeggenschapsraad (MR) voor bijvoorbeeld eenmalige informatieavonden voor ouders over actuele onderwerpen. Ook vult de OR de klassenkassen van de groepen 1 t/m 8. Met dat budget kunnen de docenten kleine uitgaven doen die ten goede komen aan (de gezelligheid in) de klas. Denk aan uitgaven voor plantjes, versieringen, cadeautjes, etcetera.
Hoewel de OR de feesten jaarlijks organiseert, worden ze bekostigd door àlle ouders. Namelijk door het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage. 

Mocht u meer informatie willen of suggesties hebben, neem dan graag contact met ons op! Dat kan bijvoorbeeld via een OR-ouder in één van de groepen of via bovenstaande mailadressen.

   
De OR heeft ook een eigen postbus:  or.peppelaer@obsdepeppelaer.nl


 

 

 

Agenda

Nieuws

woensdag 7 nov 2018
Vacature groep 4

lees meer
maandag 2 juli 2018
Informatie en rondleiding school
Elke maand hebben we een rondleiding
lees meer
donderdag 21 juni 2018
Vakantierooster 2018-2019

lees meer