Uitgestelde aandacht

 
We hanteren binnen de hele school dezelfde afspraken rond klassenmanagement, oftewel  de organisatie van de dagelijkse gang van zaken in de klassen. Een belangrijk element hiervan is: Uitgestelde Aandacht.

Op de Peppelaer wordt gedifferentieerd gewerkt: de ene leerling heeft veel instructie nodig, de andere wat minder en sommige leerlingen kunnen al snel zelfstandig aan de slag. Kortom: in een klas anno nu zijn niet alle leerlingen op hetzelfde moment op dezelfde manier met dezelfde taken bezig. Ze hebben allemaal op enig moment de aandacht van de leerkracht nodig, dus ze moeten ook in staat zijn even zelfstandig te werken en hun eigen problemen op te lossen. De leerkracht moet de aandacht immers verdelen en kan niet iedere leerling onmiddellijk op zijn/haar wenken bedienen. 

Om duidelijk te maken wat van de leerlingen wordt verwacht en wat de leerlingen van de leerkracht kunnen verwachten, werken wij op De Peppelaer met een ‘verkeerslicht’. Staat de pijl tijdens het werken bij rood, dan weten de leerlingen dat zij stil en individueel moeten werken. De leerkracht is dan niet beschikbaar voor vragen, maar is bijvoorbeeld aan het werk met een klein groepje leerlingen dat extra uitleg nodig heeft. Oranje betekent dat de leerlingen rustig en zelfstandig werken, maar wel zachtjes een vraag mogen stellen aan een kind uit het eigen groepje en bij groen werken de leerlingen in kleine groepjes samen. In alle gevallen loopt de leerkracht regelmatig bij alle leerlingen langs om hen te ondersteunen, te stimuleren of te complimenteren.

De leerlingen hebben tijdens het werken een houten dobbelsteen op tafel waarmee zij kunnen aangeven wat zij nodig hebben. Bij rood zegt de leerling: ‘ik ben lekker aan het werk, stoor mij niet’; bij groen: ‘ik ben lekker aan het werk, maar je mag mij een vraag stellen’ en met het vraagteken (?) geeft de leerling aan: ‘ik heb een vraag’. Wanneer de leerkracht een ronde door de klas maakt, kan zij in een oogopslag zien waar de leerling behoefte aan heeft. Intussen werken anderen rustig door.
Ook in de kleutergroepen wordt gewerkt met uitgestelde aandacht. Als de leerkracht met een deel van de groep in de kring zit, kiest de rest een andere activiteit die rustig op de eigen plek kan worden gedaan. (Een werkblad, een tekenopdracht, een spel uit de kast, een klein constructiewerk etc.) Bij de leerkracht staat een rood stoplicht om aan te geven: niet storen, ‘wij zijn bezig’.

Zo leren we de kinderen van jongs af aan dat zij soms even voor zichzelf moeten zorgen en niet altijd onmiddellijk ‘aan de beurt zijn’. Natuurlijk zal dit voor het ene kind eenvoudiger zijn dan voor het andere. Dan bekijken we met elkaar wat we kunnen doen om toch een stapje te maken op weg naar meer zelfstandigheid bij het werken. Het blijft een kwestie van oefenen! 

Agenda

vrijdag 19 april 2019
Paas/ meivakantie t/m 5 mei.

Nieuws

maandag 8 april 2019
Vakantierooster 2019-2020

lees meer
dinsdag 8 jan 2019
Informatie en rondleiding school
Elke maand hebben we een rondleiding
lees meer
donderdag 1 nov 2018
Social Schools

lees meer