Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Ter ondersteuning van de ontwikkeling van normen en waarden gebruiken we het programma ‘De Vreedzame School’. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in de cultuur. Een Vreedzame School heeft een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Meer informatie over ‘De Vreedzame School’ kunt u vinden op http://www.devreedzameschool.nl/

We hanteren binnen de hele school dezelfde gedragsregels die op pictogrammen in elke klas te vinden zijn. Daarnaast maakt elke groep nog zijn eigen afspraken en regels binnen de groep.

Het pestprotocol is onderdeel van ons protocol sociaal omgangsbeleid: 

Protocol sociaal omgangsbeleid
Protocol schorsing en verwijdering


 

Agenda

vrijdag 19 april 2019
Paas/ meivakantie t/m 5 mei.

Nieuws

maandag 8 april 2019
Vakantierooster 2019-2020

lees meer
dinsdag 8 jan 2019
Informatie en rondleiding school
Elke maand hebben we een rondleiding
lees meer
donderdag 1 nov 2018
Social Schools

lees meer